Oletko kiinnostunut psykoanalyyttisestä psykoterapiasta?

Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta hyötyy eniten ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi. Hän voi kärsiä monenlaisista oireista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, pakko-oireista tai itsetunnon häiriöistä. Hänen ongelmansa saattavat heijastua vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä. Näiltä sivuilta löydät yhdistyksemme jäseninä olevien psykoterapeuttien yhteystiedot ja vapaat ajat.

Koulutukset


Helsingin psykoterapiayhdistyksen yksilöpsykoterapian psykoterapiakouluttajakoulutus 2023-2024 

Koulutus on alkanut.
Koulutus antaa pätevyyden toimia kouluttajana kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksissa.

Esite
Hakuohjeet

Uusimmat julkaisut
Tilaa uusin lehti


  Psykoanalyyttinen Psykoterapia nro 19 - 2023

  hinta 20€ + tilauskulut

  Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin.
  PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.


  Psykoanalyyttinen Psykoterapia nro 18 - 2022

  hinta 20€ + tilauskulut

  Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin.
  PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Uutisia

Jäsenillat jatkuvat iltojen pimetessä psykoterapeutin luovuus- teeman parissa. Aiheina tulossa taideterapeuttinen lähestymistapa ja kulttuurin merkityksestä hyvinvoinnille. Tarkemmat tiedot sivulla alempana.

Kevään jäseniltoihin on työn alla oidipaalisuus- teema.

Tiedoksi myös, että viimevuosien Psykoanalyyttinen Psykoterapia– lehdistä on mennyt painoksia loppuun. Uusia painoksia ollaan nyt tilaamassa vuosilta 2018, 2019 ja 2021.

(kuvat saa suurennettua klikkaamaalla)


Tervetuloa jäseniltaan!

Tervetuloa vuoden 2023 viimeiseen jäseniltaan. Huomioithan uuden lokaatiomme!

Kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen edellytyksistä

Puhuja:         Kai Lehikoinen, Ph.D., M.A. tanssintutkimus, B.F.A. tanssipedagogiikka.

Kommentit:  Taru Koivisto, tutkijatohtori, musiikkiterapeutti.

Aika:             To 14.12. klo 18:30-21:00.

Paikka:         Mechelininkatu 2, Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen toimitilat.

Taiteeseen osallistuminen voi synnyttää rikkaan kirjon tunteita, stimuloida ajattelua, haastaa näkemystämme, rohkaista keskustelua ja antaa elämälle merkitystä. Muun muassa näin taide on vuorovaikutuksessa ihmisiin ja voi vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa positiivisesti tai negatiivisesti.

Alustuksessa Lehikoinen tarkastelee sosiaalisesti osallistavaa taidetta ja taiteisiin osallistumisen, terveyden ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Hän pohtii aihetta ArtsEqual-hankkeen Arts in Health, Welfare and Care -tutkimusryhmän työn ja keskeisimpien tulosten valossa. Erityisenä tarkastelun kohteena on henkilökohtaisen kulttuuri- ja taidesuhteen toteutumisen edellytykset ja niiden vaikutukset kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen varsinkin tasa-arvon, toimintavalmiuksien ja kulttuurisen pääoman näkökulmasta.

Kai Lehikoinen on Taideyliopiston tutkimusinstituutin yliopistotutkija ja entinen CERADA-tutkimuskeskuksen johtaja. Hän on aktiivinen tutkija, jonka julkaisut käsittelevät mm. sosiaalisesti osallistavaa taidetta, tanssia vanhustyössä, kulttuurihyvinvointia, taiteilijoiden ammattilaisuuden laajentumista ja maskuliinisuuksia tanssissa. Parhaillaan hän valmistelee kirjaa sosiaalisesti osallistavasta taiteesta ja on aiemmin itsekin työskennellyt mm. tanssitaiteilijana. Lisätietoa: https://kailehikoinen.academia.edu/

Taru Koivisto on Taideyliopiston Tutkimusinstituutin tutkija, joka väitteli äskettäin sairaalamuusikoiden työstä erikoissairaanhoidossa. Hänellä on paljon kulttuurihyvinvointiin liittyvää kokemusta niin käytännön kuin tutkimuksenkin alalta. Lisätietoa: https://taru12koivisto.wixsite.com/researcher

Ilta alkaa pienellä iltapalalla klo 18:30, minkä jälkeen on alustuksen vuoro klo 19:00. Esityksen ja kommentoijan jälkeen osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja keskustella ajatuksistaan.

HUOM! Ilmoittautuminen 8.12. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: maria.alvesalo@pediars.fi

Ystävällisin terveisin,

Tiedetoimikunta


Menneitä tapahtumia

Jäsenilta 2.11. klo 18:30-21:00. Alustus Martti Keränen, kuvataiteilija, lastentarhanopettaja, Hum. kand. kuvataidepsykoterapeutti, työnohjaaja.
Kommentit: Leena Aula, kuvataidepsykoterapeutti.
Alustuksessa esitellään terapian kuluessa syntynyttä kuvamateriaalia. Näiden kuvien kautta Martti pyrkii kuvaamaan niitä tuntemuksia mitä sekä potilaalla että terapeutilla oli kunkin terapiaprosessin vaiheen aikana.


Paikka: Mechelininkatu 2, Suomen Psykoanalyyttisen yhdistyksen toimitilat.

Jäsenilta on 13.4.23 Musiikkipsykoterapia

Alustus Sami Alanne musiikin käytöstä psykoterapiassa. Sami on musiikkipsykoterapeutti, psykoanalyytikko ja MuT Sibeliusakatemiasta.

Jäsenilta 9.2.2023: Terapeuttinen lukeminen

Puhuja: ​​Juhani Ihanus, kulttuuripsykologian dosentti (Helsingin yliopisto), taidekasvatuksen ja taidepsykologian dosentti (Aalto-yliopisto), kirjallisuusterapiakouluttaja. Kommentoija: ​Jaana Huldén, Traumapsykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti

Ajankohtaista

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Hallitustyöskentely on monin tavoin palkitsevaa, yhteisöllistä ja tuo merkityksellisyyden tunnetta. Se antaa mahdollisuuden vaikuttaa ammatillisesti. Helsingin psykoterapiayhdistys pyörii talkoovoimin. Osallistumalla hallitustyöskentelyyn sinun on mahdollista päästä vaikuttamaan  toiminnan sisältöön, esimerkiksi koulutusten aiheisiin ja yhdistyksemme kannan ottoihin.

Myös opiskelijat voivat liittyä HPY:n jäseniksi ja saada
yhteystietonsa heille luotuun opiskelijaluetteloon.

Hyvä jäsen! Toivomme että tarkistat yhteystietosi
psykoterapeuttiluettelosta. Mikäli sinulla on ongelmia
kirjautua sisään, sinulla ei vielä ole flomembers -salasanaa
tai se on aktivoimatta, ole hyvä ja ota yhteyttä:
tuki@helsinginpsykoterapiayhdistys.fi


 

Tapahtumat
Tällä hetkellä ei ajankohtaisia aiheita
Toimihenkilöiden kirjautuminen

Helsingin psykoterapiayhdistyksen jäsenet kirjautuvat jäsenille tarkoitettuihin osioihin sivun ylälaidasta tai tämän linkin kautta.

Linkki ohjaa Flomembers-palveluun, jota toimii yhdistyksen jäsenrekisterinä.

Käyttäjätunnuksen aktivointiviesti on lähetetty sähköpostiviestinä.

Flomembers-palvelussa voi muokata omia jäsenrekisterin tietoja tai siirtyä jäsensivuille painamalla  “Siirry extranettiin” tai jäsenrekisterisivun ylälaidasta valitsemalla linkki “Extranet”.

Oletko psykoanalyyttinen psykoterapeutti tai psykoterapiakoulutuksessa, mutta et vielä HPY:n jäsen?

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry on psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö. Yhdistyksen jäsenet ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia psykoterapeutteja ja kouluttajapsykoterapeutteja.