Helsingin Psykoterapiayhdistys ry

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry on psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö. Yhdistyksen jäsenet ovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymiä, rekisteröimiä ja valvomia psykoterapeutteja ja kouluttajapsykoterapeutteja.

Yhdistyksen jäsenet toimivat psykoterapeutteina pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla Suomessa (katso psykoterapeuttiluettelo). Osa jäsenistä antaa myös potilastyön työnohjausta. Lisäksi kouluttajajäsenet opettavat ja toimivat kouluttajina.

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry on EFPP:n (European Federation for psychoanalytic Psychotherapy in Public Sector) jäsenyhdistys.

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n säännöt.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seuraavat palvelut:

  • ylläpitää psykoterapeuttiluetteloa nettisivuillaan
  • ylläpitää ja kehittää jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden psykoterapiayhteisöjen kanssa
  • ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa järjestämällä psykoanalyyttisen psykoterapian täydennyskoulutusta ja jäseniltoja
  • järjestää jatkokoulutuksena kouluttajapsykoterapeuttien koulutusta (ent. vaativan erityistason pätevyys) psykoterapeuteille Helsingin yliipiston kanssa
  • psykoanalyyttisen psykoterapeuttikoulutuksen omaavat voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä (Jäsenanomuslomake). Tarvittavia lisätietoja saat jäsensihteeriltä, jonka yhteystiedot löydät linkistä Yhteystiedot
  • julkaisee kerran vuodessa ilmestyvää Psykoanalyyttinen Psykoterapia -lehteä.

Psykoterapia

Mitä psykoanalyyttinen eli psykodynaaminen psykoterapia on?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan. Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi – kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys.