Psykoterapeuttiopiskelijat

PSYKOTERAPEUTIT

Psykoterapeutit ovat psyykkisen elämän ammattilaisia, joilla kaikilla on laaja pohjakoulutus (esimerkiksi lääkäri, psykologi, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti). Lisäksi he ovat suorittaneet usean vuoden erikoistumisen psykoterapeutiksi.

PSYKOTERAPEUTTIOPISKELIJAT

Ovat yliopistojen alaisuudessa psykoterapeuteiksi kouluttautuvia opiskelijoita. Heiltä voi tiedustella vapaita aikoja koulutuspotilasterapiaan. Tähän hoitoon ei ole mahdollista saada Kelan kuntoutustukea. Koulutushoitojen hinnat ovat yleensä sen vuoksi edullisemmat. Opiskelijoiden yhteystiedot löydät alla olevasta luettelosta.

Jäsenluettelo