Psykoterapeuttikoulutus

Uusi psykoanalyyttis-integratiivinen psykoterapeuttikoulutus alkaa Helsingissä tammikuussa 2022!

Kyseessä on Suomen ensimmäinen psykoanalyyttinen koulutus, jossa on mukana integratiivinen näkökulma. Sillä tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvaa ja moniteoreettista työotetta, joka päivittää psykoanalyyttistä lähestymistapaa psykoterapiatutkimuksessa havaittuja muutostekijöitä huomioiden.

Haku koulutukseen syksyllä 3.-31.8.2021.

Järjestäjinä Helsingin Psykoterapiayhdistys ry ja Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka.

Lisätietoja https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka/psykoterapeuttikoulutus/hakuesite-helsinki-2022.pdf