Psykoterapeuttikoulutus

AIKUISTEN PSYKOANALYYTTINEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN
KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 2023 – 2025

Koulutuksen järjestäjä on Helsingin
Psykoterapiayhdistys ry yhteistyössä
Helsingin Yliopiston lääketieteellisen
tiedekunnan kanssa.

Koulutusohjelma on syventävä
psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian
koulutus. Siihen voivat hakea
ammattinimikkeen käyttöoikeuden
saaneet psykoanalyyttiset
yksilöpsykoterapeutit.

Koulutukseen haetaan 31.8.2022
mennessä hakulomakkeella.

Lisätietoja ja hakuohjeet: