Lehdet

Lehdet

Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin. PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan vertaisarviointia eli referee-käytäntöä. Tällöin tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus on pyytänyt ja saanut käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Julkaisijan tulee lähettää kopiot asiantuntijalausunnoista käsikirjoituksen kirjoittajille.

PP-lehdellä on käytössään Tieteellisten seurain valtuuskunnan Vertaisarvioitu-tunnus. Tunnus kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti (www.tsv.fi/tunnus). Laadunarvioinnin läpinäkyvyyden lisäämiseksi kustantajan on dokumentoitava vertaisarviointiprosessin vaiheet sekä hylättyjen että hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta. Tiedot eivät ole julkisia, mutta tarvittaessa dokumentaatio voidaan esittää TSV:lle.

Julkaisutoimikunta – Psykoanalyyttinen psykoterapia -lehti

Anna Lilja, PsL, psykoanalyytikko (IPA), kouluttajapsykoterapeutti
päätoimittaja
anna.lilja@gradiva.fi

Paavo Manninen, FM, kirjallisuuden tutkija
toimitussihteeri
paavo.t.manninen@jyu.fi

Antto Luhtavaara, PsM, VM, kouluttajapsykoterapeutti

Teija Nissinen, PsM, kouluttajapsykoterapeutti
teija@teijanissinen.fi

Matti Pesola, PsM, kouluttajapsykoterapeutti
matti.pesola@gmail.com

Milla Tamminen, PsM, psykoanalyytikko (IPA)
milla.tamminen@outlook.com

Lauri Yli-Pohja, FM, psykologi, psykoterapeutti
laurijuhani@gmail.com

Toimitusneuvosto – Psykoanalyyttinen psykoterapia -lehti

Anneli Larmo, LKT, psykiatrian erikoislääkäri, koulutusanalyytikko (IPA)
puheenjohtaja
anneli.larmo@pp.fimnet.fi

Martti Ajo, TT, kouluttajapsykoterapeutti (IFPS)

Sami Alanne, dosentti, MuT, FM, kouluttajapsykoterapeutti, psykoanalyytikko

Katja Kurri, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti
katja.s.kurri@gmail.com

Eija Repo, LL, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko (IPA)
repo.eija@kolumbus.fi

Timo Sampolahti, FT, TM, kouluttajapsykoterapeutti

Joona Taipale, FT, dos., yliopistonlehtori Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (JYU)

Toimituksen edustajina päätoimittaja ja toimitussihteeri.

Näytetään tulokset 1–12 / 21