Psykoanalyyttinen Psykoterapia nro 17 – 2021

20.00

Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin.
PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Osasto:

Kuvaus

Tilauksen hintaan lisätään käsittely- ja toimituskulut:
7 € / 1. tuote
5 € / lisätuotteet

Sisällys

Anna Lilja
Pääkirjoitus

vuorovaikutus, vastavuoroisuus, molemminpuolisuus

ARTIKKELIT:

Tomi Bergström
Kaksi Jaskaa

Anssi Peräkyl
Keskustelunanalyysi ja muutoksen sekvenssit psykoterapiassa

Katja Koskinen
”Se on mahtanu olla ihan karmee se kipu” – Terapeutin soinnuttuminen narsistisesti haavoittuneen asiakkaan ilmaisuun

Pivi Jokitalo
Kun kaikkea voi olla – Ajattelua ja leikkiä analyyttisellä kentällä

Kati Kajastus
Terapiasuhteen vuorovaikutuksen yhteydestä kuntoutus-psykoterapioissa koettuihin työkyvyn muutoksiin

Milla Tamminen
Varhaisesta vuorovaikutuksesta. Haastattelussa Tuula Tamminen

ESSEET:

Anna Collander
Päättäväinen, villi ja vapaa – Psykoterapeutin luovuuden vaalimisesta

Anneli Larmo
Ajatuksia etätyöstä

Vesa Manninen
Psykoanalyytikon mielestä

yhteiskunta

ARTIKKELIT:

Anna Lilja
Psykoanalyysi, ajan henki ja ideologiakritiikki – psykoterapian yhteiskunnallista tarkastelua

Antto Luhtavaara
Totuus on meidän välissämme – ilmastokriisi ja psykoterapeutitsisällys

muut

In memoriam: Jussi Kotkavirta 1954–2021

LECTIOT:

Timo Sampolahti
Psykoterapiasta humanismina ja mystiikkana – perheterapian ja psykoanalyysin antirationalistisista ja antimedikaalisista ulottuvuuksista

Pivi Kangas
Etiikka on työmme ydin – psykoterapian etiikkaa koskevat sosiaaliset representaatiot

ARTIKKELIT:

Matti Pesola
Katsaus psykodynaamiseen tapausjäsennykseen

Petri Myllyniemi
Puhehoito ja primitiivinen käsitys kielen toimintatavasta – Freud ja Wittgenstein kielestä

KIRJAT:

Janne Kurki
Talking cure muuntuu kirjoittamiseksi

Juhani Lindell
Alkuja ja loppuja

Jouni Aavaluoma
Katseita KAT-psykoterapiaan

Jussi Kotkavirta
Tietoisuuden kätketty lähde

Anna Lilja: Jälkisanoja Jussille

Jussi Kotkavirta
Pygmalion ja Galateia – maalaamisesta ja tunteista

Sakari Lehtonen
Paikka jossa ei ole sanaa ”miksi?”