Psykoanalyyttinen Psykoterapia nro 19 – 2023

20.00

hinta 20€ + tilauskulut

Psykoanalyyttinen Psykoterapia on psykoanalyyttinen aikakauslehti, joka tuo psykoanalyyttisen näkökulman erilaisiin ilmiöihin.
PP julkaisee psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia sekä niille läheisiä aihealueita käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita ja muita kirjoituksia aikamme ilmiöistä, tutkimuksesta, kulttuurista ja taiteesta. Kirjoitukset voivat olla katsauksia, arvioita, kongressiesittelyjä, puheenvuoroja tai haastatteluja. Julkaisemme lisäksi lehden alaan kuuluvia ilmoituksia ja mainoksia. PP ilmestyy kerran vuodessa.

Osasto:

Kuvaus

Tilauksen hintaan lisätään käsittely- ja toimituskulut:
7 € / 1. tuote
5 € / lisätuotteet

Sisällys

Anna Lilja
Pääkirjoitus: Tuntematon itsessämme

aikalaistodistus

Siarhei Papou
Kaappaus

tiedostamaton: artikkelit

Pepita Hänninen
Transferenssitilasta havahtuminen

Esko Klemelä
Tuntemattoman tunne – ”Tiedostamaton” Wilfred R. Bionin ajattelussa

Päivi Peltola
Kuolemanvietistä itsesäilytysviettiin ja aggression asema vieteissä

Anna Lilja
Tiedostamaton Freudin metapsykologiassa

Teija Nissinen
Olemisen virrassa: tiedostamaton elämä ja tietoinen olemassaolo neurotieteissä ja psykoanalyysissä

Pihla Alava
Psykologisen turvallisuuden tunteen rakentuminen ja ylläpitäminen – Matte Blancon, Bionin ja Winnicottin varhaisen vuorovaikutuksen teorioiden valossa

tiedostamaton: esseet

Antto Luhtavaara
Tiedostamaton – sekä rakkauden, rohkeuden, integriteetin ja sietokyvyn tavoittelu. Neville Symingtonin ja Adam Phillipsin käsitys tiedostamattomasta

Anneli Larmo
Haja-ajatuksia toisesta ja toiseudesta

Raimo Niemistö
Kadonnutta erosta etsimässä

Jukka Aaltonen
Ajan ulottuvuudet ja tuntutila Marcel Proustin ja Aleksis Kiven romaanissa ja elämässä

muut

HAASTATTELU:

Sini Yli-Pohja
Ympäristön vaikutus on isoin tiedostamaton – kognitiivisen käyttäytymisterapeutin ajatuksia tiedostamattomasta

TIETEENFILOSOFIA:

Esa Roos
Psykoanalyysi ja tiedon kasvu

PSYKOSEKSUAALISUUS:

Sanna Aavaluoma
Seksuaalisuus psykoterapiassa

KONGRESSIT:

Kati Kajastus
Eksistentiaalinen psykoterapia ihmisyyden kysymysten kohtaamisessa

KIRJAT JA TEATTERI

Anne Tuohimaa
Löydetyksi tulemisesta

Maria Lival-Juusela
Sielujen saari – armottomuuden ja armon näyttämö

Vesa Manninen
Se varsinainen kastraatioahdistus